School jaar 2021 / 2022

inschrijven

Vereisten om inschrijving te starten:

01.
Je bent door je club afgevaardigd naar de RR en neemt deel aan het RR-programma
02.
Je bent fysiek in een uitstekende conditie
03.
Je bent een doorzetter en beschikt over een “topsport mentaliteit”
04.
Je gaat naar de middelbare school of start daar in het aankomende schooljaar.

informatie over de inschrijving:

De 1e kennismakingstraining / experience vindt plaats op vrijdag 27 november 2020 van 15.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.45 uur), alleen voor groep 8-spelers.

Wij hopen een 2e kennismakingstraining / experience te kunnen organiseren op woensdagmiddag 10 februari 2021 voor zowel groep 7 als groep 8-spelers. Nadere informatie/uitnodiging volgt. Zij-instromers (spelers vanaf klas 2) kunnen zich rechtstreeks bij TC aanmelden.
Inschrijven voor deze kennismakingstrainingen / experiences doe je door een email te sturen met je naam, geboortedatum en vereniging naar: tc@rugbyacademymiddenoost.nl

Aanwezigheid bij een kennismakingstraining / experience is belangrijk; jij kunt aan een Academy-training meedoen en de trainers kunnen beter beoordelen of je past binnen een topsportopleiding.
De uitnodigingen voor deze kennismakingstrainingen / experciences zullen worden verzorgd door ons secretariaat en worden verzonden aan alle RR-contactpersonen van de verenigingen.
Spelers die zich willen inschrijven na 10 februari 2021 kunnen een uitnodiging verwachten van de TC van de RAMO om tijdens een reguliere RAMO-training aanwezig te zijn zodat ook deze spelers gezien zijn door de Academy-trainers.

Te volgen procedure:

 • Vul het RAMO inschrijvingsformulier in
 • Ingeschreven zijn of zich nog laten inschrijven bij een Topsport Talent School (LOOT) (CVO ‘t Gooi te Hilversum). Niet toegelaten tot een van de aangesloten scholen betekent dat je ook niet kan deelnemen aan de RAMO aangezien al onze spelers hun voortgezet onderwijs volgen bij een LOOT-school. Belangrijk hierbij is te melden dat bij inschrijving, onder vermelding van topsport status (belofte status) en sport, voor 5 maart 2021, 12.00 uur bij CVO ’t Gooi de brugklas
  RAMO-spelers direct kunnen worden geplaatst, voor aanmeldingen na deze datum kan directe plaatsing niet worden gegarandeerd.

Helaas kunnen wij directe plaatsing van spelers die onderwijs volgen vanaf klas 2 niet garanderen.
CVO spant zich wel in om eerder uitsluitsel te bieden dan medio juni/juli wanneer de rapport besprekingen zijn afgerond.

 • Het invullen van een motivatietest.
 • Deelgenomen aan de kennismakingstraining / experience of apart gezien door TC.
 • Je laten keuren door een door de Academy aangewezen sportarts.

Als bovenstaande procedure is doorlopen en ons secretariaat heeft:

 • Ingevuld en getekend RAMO inschrijvingsformulier en ingevulde motivatietest ontvangen.
 • Melding van definitieve inschrijving bij CVO ’t Gooi ontvangen.
 • Verklaring van de sportarts ontvangen dat de speler is goedgekeurd.

Dan is jouw inschrijving definitief geregeld!

Schrijf je nu in!

  De ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de onderstaande minderjarige rugby speler (hierna resp. Ouder en Speler)

  Bekijk de inschrijfvoorwaarden

  Alleen aan te kruisen indien u bezwaar maakt tegen gebruik beeldmateriaal

  Door het aankruisen van onderstaande optie en ondertekening, maakt ondergetekende bezwaar tegen het gebruik van fotografisch- en ander beeldmateriaal van Speler ten bate van commerciële doelen, sponsoring en of publicitaire doelen (inclusief sociale media). Ondergetekende verklaart zich ermee bekend en akkoord dat beeldmateriaal kan worden vastgelegd ten behoeve van de opleidingsdoelstellingen van De Stichting.

  Alleen aan te kruisen indien u bezwaar heeft wanneer ramo-fysiotherapeut(en) contact opnemen van de vereniging van speler