CORONA VIRUS UPDATE’S & PLAN VAN AANPAK TRAININGEN

UPDATE 28 MAART:
Naar verwachting zal Rugby Nederland op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart, maximale duidelijkheid geven over het vervolg van de opgeschorte competities.

—————————————————–

UPDATE 26 MAART, 11.00 UUR

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Er zijn nu twee ‘documenten’ die voor helderheid (zouden moeten) zorgen, namelijk:
• Aanvullende maatregelen
• Coronavirus en sport

Daaruit valt op te maken wat regelgeving betreft:
1.
 Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
2. Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval tot en met 6 april gesloten.
3. Alle overige samenkomsten worden t/m 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
>>> momenteel wordt uitgezocht of een Algemene Vergadering een wettelijk verplichte samenkomst is! 
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).
Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
4. Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.
5. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt t/m 6 april verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.
6. Er vinden in ieder geval tot en met 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
7. Samen sporten in de buitenlucht kan: Hiervoor geldt dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.  Laat de groep bovendien uit niet meer dan 3 personen bestaan.

De FAQ van NOC*NSF is hierop aangepast.
Verder het advies om de bovengenoemde documenten te raadplegen, deze bevatten nog enkele oproepen en adviezen.

—————————————————–

UPDATE 24 MAART, 16.15 UUR

MAATREGELEN AANGESCHERPT, MAAR SCENARIO’S ONGEWIJZIGD

Gisteravond heeft het kabinet een deel van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Wat is gebleven is het verbod om de sportaccommodaties t/m 6 april open te stellen. Die datum is vooralsnog niet veranderd. Nieuw is dat het evenementenverbod is verlengd tot 1 juni en nu ook geldt voor bijeenkomsten met minder dan 100 personen. Ook nieuw is het verbod op samenkomsten voor gezelschappen beneden de 100.

Voor de sport betekent dit dat onze accommodaties tot en met 6 april zeker dicht blijven en we tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen organiseren.
Het NOC*NSF is met VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte.

Hoe een en ander er voor ons allen na 6 april uit komt te zien is nu nog niet te voorspellen.

De maatregelen zijn vooralsnog niet verlengd en daarom blijven de twee scenario’s betreft verloop van de competitie, zoals eerder gecommuniceerd, ongewijzigd.

Zodra we daar meer over weten zullen we dat uiteraard direct (uiterlijk 10 april) met jullie delen.

—————————————————–

UPDATE 18 MAART, 20.00 UUR

MOGELIJKE GEVOLGEN COVID-19 OP VERLOOP COMPETITIE

Het COVID-19 (ofwel coronavirus) heeft naast de problemen voor onder andere de gezondheid en economie, uiteraard ook gevolgen voor onze competitie.

Rugby Nederland heeft besloten tot twee scenario’s. Beiden zijn afhankelijk van de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd en het advies van de RIVM en het NOC*NSF.

STILSTAND IS ACHTERUITGANG
Om te voorkomen dat bovenstaande uitspraak bewaarheid wordt hebben Sven, Raymon en Adri bij elkaar gezeten om voor onze spelers de komende weken kwalitatief goede trainingen aan te bieden.

Zie onderstaand hoe dat precies gaat werken:

1. Trainingen

Via de app True Coach worden trainingen aangeboden en kunnen de spelers bijhouden wat je traint. De eerste week gaan wij body weight oefenigen en conditie trainingen aanbieden.
Tevens ontvangen de spelers een lijstje van materialen die met korting kan worden aangeschaft om de hierop volgende weken de trainingen met meer uitdaging te kunnen blijven doen. Natuurlijk kunnen en willen wij je niet verpichten om dit aan te schaffen. Het zijn wel materialen die je ook later nog zinvol kunt gebruiken, denk bijvoorbeeld aan pre-seaon trainingen tijdens de (zomer)vakanties.

2. Fysiotherapie

Een aantal van onze spelers zijn onder behandeling bij Raymon. Omdat wij geen spreekuur kunnen houden op de RAMO zal Raymon deze spelers individueel benaderen om het vervolgtraject te bespreken.

3. Ondersteuning

Uiteraard zijn de trainers bereikbaar voor vragen of opmerkingen en ondersteuning op afstand.

Met sportieve groet, Sven – Raymon – Adri

BRON: RUGBY NEDERLAND 16 MAART
De Nederlandse overheid heeft tevens besloten dat alle sportverenigingen, -complexen en andere faciliteiten in Nederland hun deuren moeten sluiten, in elk geval tot en met 6 april. Rugby Nederland adviseert hier gehoor aan te geven.

De Nederlandse overheid heeft tevens besloten dat alle sportverenigingen, -complexen en andere faciliteiten in Nederland hun deuren moeten sluiten, in elk geval tot en met 6 april. Rugby Nederland adviseert hier gehoor aan te geven.

Wat is het gevolg voor rugby in Nederland?
Rugby Nederland streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen, maar hier kan vooralsnog geen uitspraak over gedaan worden.

De door Rugby Nederland georganiseerde activiteiten zullen in deze zelfde periode ook geen doorgang vinden. De teamactiviteiten van de Nederlandse selecties zijn tot nader order afgelast, evenals de RDD’s. Ter verduidelijking volgt hieronder een overzicht van afgelastingen.

 Afgelastingen tot dusver bekend:
– alle competitiewedstrijden (ongeacht niveau en regio)
– trainingen Oranjeselecties (alle niveau’s en leeftijdsgroepen)
– RDD regionaal | 21 maart
– Girls Rugby Festival | 21 maart
– Workshop referees, | 21 maart
– EK U20 | 21 maart tot 29 maart
– RDD landelijk | 22 maart
– Oranjedames v. Royal Air Force | 25 maart
– Finaledag Jeugd | 28 maart
– Spanje v. Oranjedames | 11 april
– EK U18 | 11 april tot 18 april
– U17 v. België | 18 april
– regionale scheidsrechterbijeenkomsten | maart & april
– opleidingen, cursussen en workshops