END OF SEASON BBQ VRIJDAG 29 JUNI 2018

Op vrijdag 29 juni vond de End of Season BBQ plaats bij Rugby Club Hilversum.  We danken Hilversum hartelijk voor de gastvrijheid. Het was een heel levendige en goed bezochte bijeenkomst. Natuurlijk waren de meeste RAMO spelers aanwezig, maar ook de nieuwe lichting voor het volgend jaar EN vertegenwoordigers van de clubs uit de regio.

In het welkomwoordje van voorzitter Peter de Graaf werd natuurlijk iedereen hartelijk begroet en ook werd kort ingegaan op het afgelopen jaar. Peter benadrukte dat er nog meer aandacht moet zijn voor de afstemming tussen het school- en trainingsrooster. Zodat de continuïteit van de studie bij iedereen gewaarborgd is. Veel aandacht dus voor goede communicatie tussen ouders, sporters, school en RAMO. In dit kader wordt nog gewezen op de Feedback en Focus punten, voor het komende seizoen, die Sven gestuurd heeft naar de sporters van groep 3 en 4.

De Speler van het Jaar Award voor elke groep werd geïntroduceerd, waarbij zowel de leerlingen als de trainers de keuze bepaalden. In groep 1 zijn genomineerd Twan Stevens, Cedric van Harten en Ryan Weers. Player of the Year: Ryan. Groep 2, Bob de Graef, Jelte Boomsma en Ruben Schipper. P. of the Y. Ruben. Groep 3 , Olle Osterbosch, Stef Bouma en Berend de Graaf. P. of the Y. Berend. Groep 4 , Berend Zubli, Teun Oostenrijk en Max Wierda. P. of the Y. Max.

Ook werd afscheid genomen van en een certificaat uitgereikt aan de rugbyers die de RAMO gaan verlaten. Sommigen gaan naar het NTC, enkelen naar het buitenland. Ook hebben we afscheid genomen van Fernando Rijswijk. Fernando is jarenlang de conditie- en looptrainer geweest. Dank Fernando en succes!

Na al de mooie woorden, die grotendeels uitgesproken werden door Adri en Sven, was het tijd om te genieten van de BBQ. Dank aan Paula Palma, Erik Bosman en Silvia, voor de organisatie en de verzorging en natuurlijk ook  Rugby Club Hilversum.

We wensen iedereen een zonnige zomer! Rust goed uit en kom fit terug voor een mooi nieuw rugbyseizoen!