INDRUKWEKKENDE AFSLUITING SCHOOLJAAR LOOT-LEERLINGEN

Op vrijdag 12 juli 2019 is tijdens de laatste bijeenkomst van het schooljaar met alle docenten van CVO ‘t Gooi tevens alle tijd genomen om de sportprestaties van alle LOOT-leerlingen, in combinatie met de behaalde schoolresultaten, eens uitvoerig te belichten.

Alle aanwezige docenten zijn uitvoerig geïnformeerd, ondersteund met actiefoto’s en een opsomming van de belangrijkste sportprestaties door Michiel Hess, over wat een ieder bereikt heeft op sportief gebied in het afgelopen schooljaar. Daarna reikten de LOOT-leerlingen medailles uit aan de docenten als dank voor alle extra stappen die zij hebben gezet voor de topsport.

Een prachtig initiatief vanuit CVO ‘t Gooi om de samenwerking tussen docenten en LOOT-leerlingen verder te intensiveren en waar mogelijk te verbeteren. Het was goed om te zien dat een groot aantal RAMO-spelers de moeite hadden genomen tijdens deze bijeenkomst aanwezig te zijn!