Rugby academy midden oost

over ramo

Video afspelen

RUGBY ACADEMY MIDDENOOST

Op de RAMO werken we iedere dag nauw samen met school, de Rugby Bond en NOC*NSF aan de optimale combinatie van middelbare school en topsport voor gemotiveerde jongens en meisjes vanaf 12 jaar uit de hele regio Midden- en Oost-Nederland.

Dat vraagt natuurlijk om een hoop inzet en discipline van de toptalenten, maar de beloning is dan ook uniek te noemen:

  • Professionele trainingen onder leiding van Gareth Gilbert en Zane Gardiner
  • Begeleiding van S&C trainers, mental coaches en voedingsdeskundigen.
  • Nationale – en internationale wedstrijden.
  • En niet te vergeten: de Topsport status (Belofte) van NOC*NSF.

De trainingen van de RAMO vinden plaats op de velden van CVO ‘t Gooi in Hilversum

Steeds meer talenten van de RAMO groeien uit tot spelers van het Nederlandse Team.

Topsport Talenten School

In Nederland zijn op dit moment 30 scholen door het Ministerie van Onderwijs Wetenschappen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als Topsport Talenten School, waarbij van de wettelijk vastgestelde lestabel mag worden afgeweken om op deze manier extra tijd te kunnen investeren in de talentontwikkeling van de jeugdige sporter.

Topsport Talenten Scholen zijn middelbare scholen waar je als sporttalent, onderwijs en sport samen kunt ontwikkelen. Er wordt al vanaf klas 1 in het voorgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO), rekening gehouden met de specifieke sportwensen van jouw als sporttalenten.

Een Topsport Talenten School houdt rekening met de vele trainingen, wedstrijden en reizen, door extra faciliteiten aan de bieden.

Voor de school is het daarbij van belang dat de sporters goede schooldiploma’s halen. Topsporters kenmerken zich door het kunnen combineren van topsport en studie.

CVO ‘t Gooi in Hilversum is een school met zo’n Topsport Talenten status.

 

Topsport Talenten programma

Het Topsport Talenten Programma houdt in dat je als Toptalent de kans krijgt om jouw sportcarrière op een hoog niveau vorm te geven, maar tegelijkertijd je schooldiploma kunt behalen.  

En omdat topsport veel tijd vraagt voor trainingen, wedstrijden en zelfs reizen, houdt een Topsport Talenten School rekening met deze sportactiviteiten, door extra faciliteiten aan te bieden.

 

Meer informatie

Meerjaren Opleidingsplan Rugby (NRB)
Algemene voorwaarden