Rugby academy midden oost

Regio Rugby Dagen (RR)

Data seizoen 2021/22

30/31 Oktober 2021 RRD-1
Selectieweekend
4/5 december 2021 RRD-2
Competitieweekend
5/6 maart 2022 RRD-3
Competitieweekend
7/8 mei 2022 RRD-4
Competitieweekend

Algemene informatie

De opzet van de RR (Regio Rugby Dagen) is met ingang van seizoen 2020-2021 veranderd. Tijdens de “nieuwe” RR’s krijgen geselecteerde spelers in de leeftijdsgroepen vanaf U13 t/m U18 de mogelijkheid om op hoger niveau met en tegen leeftijdsgenoten te spelen in regionale teams.De U12 groep neemt niet deel aan dit regionale programma. Iedere Academy zorgt voor deze leeftijdsgroep voor een lokaal- regionale activiteit.

Jaarlijks worden er door Rugby Nederland vier weekenden, vrij van clubcompetitie, ingepland voor de regionale selectie- en competitiewedstrijden. De eerste van deze weekenden is het regionale selectieweekend, waarin de regionale teams per leeftijdsklasse worden geselecteerd. De spelers die hieraan deelnemen zijn zowel club als Academy spelers.

De geselecteerde spelers spelen vervolgens met hun regionale team tijdens de daaropvolgende drie RR weekenden de regionale competitiewedstrijden. 

belangrijke informatie spelers/ouders

Van de spelers die meedoen aan de selectiewedstrijden wordt verwacht dat zij alle competitie weekenden beschikbaar houden totdat zij uitslag van de selectie hebben. Geselecteerde spelers moeten deze weekenden vrijhouden. Het is niet vooraf te zeggen of zijn/haar wedstrijd op zaterdag of zondag gespeeld wordt. De planning hiervan hangt af van de individuele weekendplanning van de deelnemende clubs.

LET OP:

Omdat deze weekenden in vrije weekenden binnen het RN schema gepland moeten worden, vallen een aantal van deze weekenden aan het begin of eind van een schoolvakantie.

Voor Coaches en trainers

Hieronder vind je de links naar de aanmeldingsformulieren:

Teammanger en hosting clubs gezocht!

Doelstellingen per leeftijds groep

U13, U14 en U15 (gemengd)
Het verder ontwikkelen van de spelers, de spelers laten kennismaken met de selectieprocessen binnen de Topsport Pathway en de kans geven om op regionaal niveau te spelen.
U16, U17 en U18 (jongens)
Het verder ontwikkelen van de spelers, de spelers een kans te geven op regionaal niveau te spelen en geselecteerd te worden voor deelname aan de trainingsselectie van Jong Oranje U17 of U18.
U16, U17 en U18 (meiden)

De Academies praten op dit moment nog met de bond over de invulling van een programma voor de dames die rugby spelen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit met de contacten bij de clubs communiceren.

Selectieprocess

Voor deelname aan het selectieweekend vragen wij de clubs jaarlijks hun beste spelers, niet zijnde Academy spelers, te nomineren. Deze spelers worden door ons uitgenodigd en opgenomen in de regionale database samen met alle Academy spelers.

Na het selectieweekend worden de spelers/ ouders door ons geïnformeerd over de uitkomsten en de regionale teamsamenstelling publiceren wij op onze website.

De spelers die eenmaal genomineerd zijn worden elk jaar opnieuw uitgenodigd voor deelname aan het selectieproces voor hun leeftijdsgroep. Zij schuiven dus allemaal steeds een jaartje door.

Voor de clubcoaches is het daarom na dit eerste jaar een kwestie van nieuwe nominaties doen voor de jongste leeftijdsgroep (U13) en voor de overige leeftijdsgroepen alleen wanneer er spelers zijn die eerder niet in beeld waren maar gezien hun ontwikkeling later alsnog in aanmerking komen.

Informatie voor de clubs

In de nieuwe opzet van de RR’s wordt belang gehecht aan de interactie tussen de clubs en de Academies. De RAMO zoekt nadrukkelijk de samenwerking op en vraagt clubcoaches zich aan te melden als regionaal coach. Voor de selectie- en competitiewedstrijden vragen we steeds een aantal clubs om deze te hosten. De teammanagers en support staf zoeken we binnen de groep begleiders van de clubs van de geselecteerde spelers.

Welke spelers worden op de RR’s verwacht?

Algemene herkenningscriteria voor de coaches t.b.v. de nominaties:
 1. Mentaal sterk
  • Concentratievermogen (taakgericht)
  • Discipline
  • Intrinsieke motivatie (inzet, doorzettingsvermogen, vechtlust)
  • Ambitie (gericht op zijn/haar individuele ontwikkeling)
  • Zelfvertrouwen
 1. Fysiek
  • Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid
  • Explosiviteit, (snel)kracht
  • Coördinatie (timing, ruimtelijk inzicht, oog-hand, oog-voet)
  • Uithoudingsvermogen
 1. Techniek
  • Uitstekende toepassing van de basistechnieken (vangen, gooien, kicken, tackelen)
 1. Tactiek
  • Spelinzicht (situaties snel herkenne, de juiste keuzes maken)
  • Samenwerken (teamspirit)
Tijdens het RR-selectieweekend worden de spelers beoordeeld op vijf criteria; handling, physicality, contact, gameplay en positional. Alle spelers ontvangen binnen 14 dagen na het selectieweekend hun persoonlijke resultaten en bericht over wel/niet geselecteerd zijn. Op de RAMO website maken we de regionale teamindelingen bekend.

Aanmeldproces

 1. Wij vragen jullie jaarlijks, uiterlijk eind september via onderstaand formulier per leeftijdsgroep de spelers die aan de gestelde criteria voldoen te nomineren voor deelname aan de selectiewedstrijden; Clubnominatie spelers voor RR selectieweekend
 2. Spelers die al op de RAMO zitten hoeven door de clubs niet apart te worden genomineerd. Zij plaatsen zich rechtstreeks.
 3. Na nomineren door de clubs verloopt verder communicatie rechtstreeks naar spelers/ouders.
 4. Dispensatie worden in het regionale programma niet gehonoreerd. Alle spelers worden op basis van hun geboortejaar ingedeeld.

Spelers die om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn tijdens het selectieweekend zullen dit jaar niet spelen in de regionale teams. Tenzij er op specifieke posities gaten zijn in een van de regionale selecties. In dat geval zal in onderling overleg tussen de hoofdtrainers van de Academies worden gekozen welke spelers alsnog worden toegevoegd.

Organisatie

De organisatie van de RR’s ligt bij de Academies die hierbij nauw samenwerken met de clubs in hun regio, met de andere Academies en met Rugby Nederland.

Rugby Academy Middenoost zal de spelers die door de clubs uit de regio zijn genomineerd, uitnodigen en voorzien van de benodigde informatie. De trainers van de clubs die zich aanmelden worden door onze technisch directeur apart benaderd over de RR’s en hun rol daarin.

Voor vragen over de RR kunt u terecht bij:
Tjadde van Vondelen, RR coordinator RAMO via rr@rugbyacademymiddenoost.nl