Skip to main content

Reglementen

De Stichting Rugby Academy MiddenOost (“RAMO”) kent een aantal reglementen welke nadere afspraken bevatten over de gang van zaken op de RAMO: